Følg oss:

Ring oss: 91185645

Fra multikanal til totalhandel

Webexpressen.no > Nettbutikk  > Fra multikanal til totalhandel

Fra multikanal til totalhandel

Nå er tiden inne for å ta neste skritt, fra sømløs multikanalhandel til totalhandel i følge tns-gallup.no.

Til nå har butikker som klarer å utnytte flere kanaler for salg, on- og offline, vil ha fordeler i forhold til enkanalbutikker. For butikker som opererer i flere kanaler så er det viktig med sømløse kanaler, at butikker framstår med et enhetlig uttrykk på tvers av kanalene og at kundene gjenkjennes og behandles deretter uansett hvilken kanal kunden velger for å besøke butikken.

Situasjonsbestemte barrierer for ehandel

Selv om de strukturelle barrierene mot ehandel i praksis er borte i Norge, finnes det mer situasjonsbestemte barrierer. Den viktigste av disse er leveringskostnader (Kilde: TNS-undersøkelsen Connected Life 2014). Bortfall av leveringskostnader øker netthandel.

En annen situasjonsbestemt barriere er at forbrukeren ofte ønsker å få produktet med en gang. Hurtig levering og «Pick up»-løsninger kan nok redusere denne barrieren, men i mange situasjoner vil den bestå.

Det finnes også mer kategorispesifikke barrierer. Usikkerhet mht produktkvalitet kan være viktigere ved ehandling av ferskvare i dagligvarehandel enn ved kjøp av kjente merkevarer, f.eks. i en nettbutikk for elektriske produkter. På samme måte kan ønske om å se, ta på og prøve produkter være en viktigere barriere for kjøp av klær og sko på nett enn for f.eks. elektriske artikler.

Selv om de situasjonsbestemte barrierene mot ehandel kan reduseres, vil de neppe noen gang bli borte. Vi bør derfor se for oss en framtid hvor butikkhandel og ehandel lever side om side. I tillegg til de situasjonsbestemte barrierene, vil de ulike handleopplevelsene på nett og i fysisk butikk bidra til dette.
Les hele artikkelen her

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.